Ιστοσελίδα παρουσίασης δικηγορικού γραφείου PD Law | Αθήνα

Ιστοσελίδα παρουσίασης δικηγορικού γραφείου PD Law | Αθήνα

"PD Law Offices" was established in 1941 by Emmanouel Pantelidis. It was initially founded in Volos with specialization in the fields of commercial and criminal law.

In 1967 its base is being transferred in Athens, while in 1979 “PD Law Offices” evolves and expands its services. Nowadays, the law office is managed by Yiannis Pantelidis and Anastasia Daradani and is supported by an experienced team of competent professionals. It is mainly engaged in Commercial, Civil, Administrative and Property Law and has established a dynamic presence all over Greece, as well as abroad.