Ιστοσελίδα της Horizon διεθνείς μεταφορές Α.Ε. | Μαγούλα

Ιστοσελίδα της Horizon διεθνείς μεταφορές Α.Ε. | Μαγούλα

Horizon S.A. was founded in 1987 in Athens, by people with long-term experience in the sector of trade and transports and with main goal the providence of high level services. At the beginning the activities of the company were focused on road transports, although in a very short time were expanded to the sector of sea and air services. In 1993 Horizon S.A. started to provide services of storage and distribution and two years later was able to offer complete logistics services to its customer base.