Εταιρικό φόλντερ | Billiri real estate, Athens GR

Εταιρικό φόλντερ | Billiri real estate, Athens GR

Σχεδίαση φόλντερ για real estate γραφείο με επιλεγμένα ακίνητα μεγάλης αξίας. Η hypersys ανέλαβε επίσης την επιμέλεια και τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών εκτύπωσης και επεξεργασίας του φόλντερ.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Πελάτης:
Billiri Real Estate
Έτος:
2011
Χώρα:
Ελλάδα
Εκτύπωση:
Offset
Φωτογραφία:
shutterstock